Трегубова Лидия Петровна

721911-2000 Скульптор Член НСХУ (1946)